Podaci o poduzeću

Naša web adresa je: https://manufaktura11.hr

Manufaktura jedanaest d.o.o., Nodilova 18, HR-10000 Zagreb

Trgovačko društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080776305

Matični broj poslovnog subjekta: 2804174 OIB: 05516669244

Poslovni račun broj: 2360000-1102236812 kod ZAGREBAČKE BANKE d.d., Paromlinska 2, HR-10000 Zagreb

IBAN: HR 2023600001102236812 kod ZAGREBAČKE BANKE d.d., Paromlinska 2, HR-10000 Zagreb

Temeljni kapital Društva u iznosu od HRK 20.000,00 uplaćen je u cijelosti u novcu

Direktori Društva: Sandra Žager i Igor Jagarčec